Jag håller på att läsa The Compund Effect av Darren Hardy. Där beskriver han hur de flesta människor går på autopilot varje dag. Vill man göra skillnad så måste man bortse från vad man blivit lärd och lära sig om om hur saker och ting faktiskt fungerar.

Jag har alltid ifrågasatt saker och ting. Detta blev väldigt tydligt efter studenten då det hade en större inverkan på mig eftersom jag började ta fler och fler egna beslut.

Jag jobbade på en byggmarknad först och sedan bytte jag över till att jobba på en bensinstation. Varje dag ifrågasatte jag mig själv – varför ska jag göra det här, varför ska jag göra det där? Varför ska jag göra si, varför ska jag göra så? De flesta saker hade självklart lätta svar, för att det är det du får betalt för, för det ditt jobb, för det är så man gör, etc.

Till en början såg jag detta tankesätt som något negativt, vilket det även var för stunden. Jag trivdes inte bra, jag fann inget syfte med att göra det jag gjorde. Men med åren har jag lärt mig att detta är någonting faktiskt skulle dra mig ur detta autopilot-läge. Det slog mig verkligen hårt häromdagen när jag läste just om detta i The Compound Effect.

Det var även detta tankesätt som delvis fick mig att börja med design och att börja skapa. För jag ifrågasatte saker och ting. Varför ska det vara den färgen, varför ska det vara den formen, varför ska det vara med text, varför ska det vara tjockt, etc etc. Detta konstanta ifrågasättande är något jag har haft stor nytta av i mitt skapande och även i mitt kreativa tänkande. Jag har valt att lära mig det mesta själv, för jag ville ha kontroll över vad jag lärde mig.

Jag ska tillägga att dessa tankar inte är någonting jag argumenterar för utan det är endast tankar jag har inom mig själv som får mig att komma längre, som får mig att bli lycklig och som får mig att göra det jag vill göra.