SABI Sikring

SABI Sikring är ett danskt säkerhetsföretag som fokuserar på videoövervakning, alarmsystem, kvinnoskydd, visselblåsare, med mera. 

De blev rekommenderade att kontakta mig via en gemensam kontakt när de behövde en ny logotyp. De ville att logotypen skulle kommunicera deras budskap redan från först stund. Därav ville de att logotypen skulle beskriva vad de gjorde. En av bilderna visar just hur logotypen är uppbyggd och vad alla element representerar.

Resultatet blev en väldigt mångsidig logotyp som fungerar både i svart eller vitt så väl som i färg. Den kan även användas med eller utan typografin, just som en logotyp ska vara. Då den även representerar 6 stycken olika element påvisar den även hur mångsidig SABI sikring är som företag.

 

 

Verktyg använt:
Adobe Illustrator
Adobe Photoshop
Papper och penna

Tidsåtgång:
ca 20 timmar

Animeringsvideo skapad av Nightcrew