FrostPharma

FrostPharma är ett läkemedelsföretag baserat i Danderyd, Stockholm. Deras mål är att hjälpa barn och vuxna med särskilda medicinska behov som annars har svårt att få effektiv behandling. Deras namn är två ord som sats ihop. Frost står för Norden och Pharma för läkemedel. FrostPharma strävar efter att bli Skandinaviens främsta läkemedelsbolag när det kommer till särskilda medicinska behov.

När anchor design kom i kontakt med FrostPharma hade de redan blivit kontaktade två andra designföretag. Men efter att anchor design visat upp portfolio tillsammans med några konceptförslag så valde FrostPharma att anlita anchor design för uppdraget.

Logotypen förklarad:

Symbolen som jag skapade är centret på en snöflinga som därmed representerar Frost. Det är 6 spetsar varav en är orange och resten är blåa. Den orangea spetsen representerar FrostPharma och de resterande 5 blåa spetsarna representerar de nordiska länderna (Sverige, Danmark, Norge, Finland samt Island). Den orangea spetsen pekar utåt/från själva namnet och det är för att representera att de alltid letar efter nya samarbeten och är öppna för alla som behöver hjälp. Allt som är höger om den orangea spetsen (vilket är allt, både resten av symbolen samt namnet) representerar att de blir omhändertagna av FrostPharma.

 

Här följer lovord från FrostPharmas VD:

”Från början stod det mellan flera designers men efter att Rikard visat sina förslag fick han förtroendet. Arbetet gick snabbt och hela processen var smidig. Tillsammans hade vi en god kommunikation och resultatet blev väldigt bra. Rikard tog till sig av all den informationen vi gav honom och återspeglade det i arbetet på ett bra sätt.”
– Clas Lindbergson
FrostPharma

Jag vill ta tillfälle i akt att tacka FrostPharma för ett mycket trevligt samarbete!

Besök FrostPharma

Verktyg använt:
Adobe Illustrator
Adobe Photoshop
Papper och penna

Tidsåtgång:
ca 20 timmar

Frostpharma varumärkesprofilering – anchor design.